د کینچی د جایزې ماشین فابریکه - د چین کینچی جایزه ماشین جوړونکي ، عرضه کونکي