د باکسر لوبې ماشین فابریکه - د چین باکسر لوبې ماشین جوړونکي ، عرضه کونکي